banner malej

Petiční arch ve formátu PDF >>>
[65 kB]


josef skala letak a5

Vyplněné prosíme zasílat na adresu:
Jiří Horák
P.O.BOX č. 3
163 00 Praha 6

Údaje třeba vyplnit čitelným hůlkovým písmem, názvy nezkracovat a uvést přesně i číslo občanského průkazu či cestovního pasu. Podpis petice potvrzuje souhlas s jejich zpracováním dle zákona GDPR jmenovitě pro daný účel.