banner malej

Kudy z krize je vlastenecké sdružení, které jsme založili loni na podzim. Marxista spojil síly s profesory, docenty a dalšími osobnostmi, jež toho hodně umí a lidé k nim mají důvěru.

odkaz na webové stránky
www.kudyzkrize.cz

Manifest Kudy z krize

(red. kráceno, celé znění dostupné na https://www.kudyzkrize.cz/kdo-jsme/manifest-kudy-z-krize)

V dějinách každého národa se střídají období vzestupů a úpadků. Současná krize se nicméně svou povahou a dramatičností takovému cyklickému střídání vymyká. Pokud z ní nenajdeme východisko, je před námi reálná hrozba zániku našeho národa, jazyka, etnika i kultury.

Dnešní politické elity nejsou schopny situaci řešit...

Sdružení Kudy z krize si dalo za cíl spojit osobnosti napříč názorovým spektrem s různými životními příběhy. Kromě těch, kteří tvoří viditelné personální jádro sdružení, se do jednotlivých odborných sekcí zapojují desítky dalších odborníků.

Chceme najít řešení pro školství, vzdělávání, obranu, bezpečnost, zemědělství, energetiku, dopravu, průmysl, důchody, kulturu, péči o krajinu a mnohé další. Chceme ukázat, že taková řešení existují, a že jsou reálně uskutečnitelná. O těchto řešeních budeme informovat širokou i odbornou veřejnost a budeme je snažit prosazovat...

Naší společnou aspirací je obhajoba nezávislosti životaschopného národního státu zajišťujícího důstojné materiální podmínky, svobodu, bezpečí, spravedlnost a životní perspektivu svým občanům. Je nepřípustné, aby zájmy zahraničních spojenců a investorů byly realizovány na úkor občanů České republiky. Nezříkáme se mezinárodní spolupráce, pokud bude výhodná pro český stát a pokud neomezí národní nezávislost.

Zveme ke spolupráci každého, kdo si uvědomuje vážnost současné krize a kdo si plně cení národní svrchovanosti. Každého, komu není lhostejný osud dalších generací a budoucnost naší republiky. Každého, kdo je připraven přispět tvrdou prací a nezištným přístupem k zachování naší společné budoucnosti. Každého, kdo je schopen otevřené a poctivé diskuze. Každého, kdo může přispět odbornými znalostmi nebo zkušeností, případně je odhodlán věnovat dostatečné úsilí studiu, aby potřebnou odbornost získal, zveme ke spolupráci do odborných komisí, budování místních sdružení či jako našeho podporovatele a příznivce.

Ať žije svobodná Česká republika!

21. října 2021

Lenka Procházková, Ivo Budil, Petr Hampl, Jan Keller, Martin Konvička, Josef Skála, Jan Skalický, Jaroslav Štefec, Jaroslav Šulc, Radim Valenčík