banner malej

Pepíku Skálo! Díky! 

Pepíku Skálo! Díky! 

Bojoval jsi za Českou republiku, za české vlastence, za levici a za KSČM jako lev. Byl jsi mluvčím nás všech. Byl jsi všude, kde bylo potřeba. Nebál ses říkat pravdu i nepopulární věci, nebál ses jít do názorových střetů, pojmenovávat věci správnými jmény.

Ty jsi svůj závazek vůči nám všem splnil do posledního písmene!

Mnozí z nás ale vůči Tobě nesplnili nic. Byli příliš pohodlní, vadilo jim to, nebo tamto. Hlavně se vymlouvali na všechno možné! Ale sami neudělali nic, mnozí nehnuli ani prstem! 

Víme, že to je teď pro Tebe těžká chvíle. Sakra těžká! Obětoval jsi tomu kus svého života.

Ale Ty jsi hrdina! To ty jsi obstál. Ty jsi nezklamal!

Nevěš hlavu. Ty se můžeš na rozdíl od mnohých podívat do očí všem.

Přijdou zase všední dny a ti co dnes zklamali a nepomohli Ti, se budou rozhlížet, kdo by se jich zastal, kam by se mohli schovat. Budou se muset postarat sami o sebe!    

Ještě jednou Pepíku Tobě velké díky!