banner malej

Aleš Přichystal s Josefem Skálou - jak přežít za kalamit, jejichž riziko narůstá