banner malej

Skálova simultánka - o dalších selháních a darebáctvích kolem nás