banner malej

Enyky benyky kliky bé, co když to tu zavřeme? Centra pro uprchlíky praskají ve švech. Co na to hejtmani?

 Praha chce uzavřít v polovině června krajské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky (KACPU) ve Vysočanech. Odůvodňuje to přetížeností hlavního města. V ostatních krajích však z toho nadšení nejsou. Ozývají se hlasy od hejtmanů, že je to nekolegiální vůči ostatním krajům, a dokonce zazněla i hrozba, že zavřou i jinde. Na toto téma se ptaly ParlamentníListy.cz v anketě.

K avizovanému kroku se již v médiích vyjádřil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). „Přijímání uprchlíků z Ukrajiny a jejich registrace na krajských asistenčních centrech není izolovanou záležitostí jednoho či druhého kraje, ale otázkou komplexního řešení. Avízo uzavření asistenčního centra v Praze k 15. červnu považuji za jednoznačně nekolegiální krok,“ uvedl hejtman. „Uzavření centra rozhodně nezabrání komukoliv, aby do Prahy přijel, protože Praha byla, je a bude vždy přirozeným centrem republiky. Mohlo by naopak docházet k tomu, že se lidé budou pohybovat po městě bezprizorně nebo budou vysazováni ve městech, která leží na hlavním železničním koridoru před či za Prahou, což je pro mě zcela nemyslitelné,“ doplnil. A pro CNN Prima NEWS ještě uvedl: „Pokud Praha 15. června zavře centrum, uděláme to i v Pardubicích. Problém by se k nám totiž mohl přelít a podle dat jsme na hraně kapacity.“ 

Podobně se vyjádřil i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). „Prohlášení považuji za poměrně nekolegiální vůči ostatním krajům a hejtmanům. A to především proto, že v úterý probíhala schůzka všech hejtmanů a primátora Prahy s ministrem vnitra, na níž taková informace nepadla. Pokud pan primátor o 24 hodin později vydá takové zásadní prohlášení, je to pro mě symbol toho, že se jedná pouze o politické hry, kdy na sebe chce velmi výrazně upozornit. Přijde mi, že ten problém chce zveličovat, ne jej pracovně řešit,“ sdělil.

ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly, zda tento pražský krok není nekolegiální vůči ostatním krajům a zda pak nehrozí, že zavřou i jinde. Odpovědělo v ní i několik hejtmanů.

„Je to nekolegiální a nesmyslné a problém to navíc fakticky neřeší. Považuji to za velký přešlap, navíc v nouzovém stavu není podle mého názoru tento krok ani možný. Zřízení KACPU bylo krajům uloženo usnesením ústředního krizového štábu. V úterý na pravidelném jednání Asociace krajů České republiky jsme o žádném připravovaném kroku od pana primátora Hřiba nebyli informováni. Praha není jediný kraj, který má problémy s organizací a ubytováním uprchlíků, rozdíl vidím v přístupu k řešení problému,“ zareagoval Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje.

„Královéhradecký kraj nebude demonstrativně vyhrožovat uzavřením centra pro uprchlíky jenom kvůli tomu, že to chce udělat Praha. Doufám, že nezačíná politikaření a že neustále platí pravidla krizového a systémového řízení, a to zejména v nouzovém stavu ustanoveném pro zvládnutí uprchlické krize. A kde je odpovědnost Ministerstva vnitra za to, aby v rámci svých možností plnily všechny kraje přijatá opatření pokud možno stejně, a ne podle toho, jak zrovna koho napadne? Až úsměvně na mě působí představa, že za Prahu to zvládnou ostatní kraje. Zvládnou, ale takto to nemůže fungovat a předpokládám, že o případné změně strategie se bude jednat se všemi hejtmany!“ okomentoval Martin Červíček (ODS), hejtman Královéhradeckého kraje.

„Neplánujeme situaci řešit svévolným uzavřením centra. Taková opatření se podle mého názoru musejí přijímat v plošném, tedy národním, a nikoliv regionálním kontextu a musejí být předem vyhodnocena případná rizika. I nám provoz KACPU přináší obrovskou zátěž, finanční, logistickou i personální, ale uvědomujeme si, že je v tuto chvíli stále nutné jej provozovat. Pokud jde o přerozdělení uprchlíků – chápeme to a snažíme se vyjít v rámci našich možností maximálně vstříc, ale zároveň upozorňujeme na to, že administrativní mechanismy nemusejí a asi nebudou v praxi fungovat. Nelze žádnému uprchlíkovi s dočasnou ochranou nařídit, aby se zdržoval v nějakém konkrétním místě nebo lokalitě proti jeho vůli. Řešením je v přirozených centrech migrace posílit všechny zdroje, především finanční,“ doporučil Vítězslav Schrek (ODS), hejtman Kraje Vysočina.

„Plzeňský kraj určitě nebude KACPU uzavírat, nemáme to v plánu. Myslíme, že je nadále potřeba. Nicméně pokud se uzavřením pražského KACPU uprchlíci přesunou směrem do Plzně, tak se obáváme, že to bude v podstatě kopírovat toto uzavření, protože počtem žádostí na ubytování by mohl plzeňský KACPU zkolabovat a v tom případě by to mělo úplně stejný efekt, jako by se zavřel. Jestli je to nekolegiální? Rozumím tomu, že většina uprchlíků směřuje do Prahy, a chápu, že jim už docházejí síly, a toto je nějaké řešení, kterým se to snaží zastavit. Plzeňský kraj je po Praze druhý nejzatíženější v přepočtu na ubytovatele, ale musíme to nějak přežít a nezavřeme to tady. I když chápu, že Praha už je na dně sil. A přesto, že se uprchlíci přemístí do jiných krajů, tak se reálně padesát procent z nich sebere a odjede zase zpátky do Prahy. Centrální vláda by asi měla Praze více pomoci, i třeba s tím, že budou muset více pomoci i kraje. Když se podíváme, jak to v Praze vypadá, tak to magistrát sám zachránit nemůže a bude potřebovat větší podporu vlády. Čímž pevně věřím, že dojde k dohodě, jak jsem zaslechl, že se mají potkat pan premiér, ministr vnitra a primátor Prahy. Doufám, že dojdou k nějakému konsenzu, aby třeba k uzavření nebo omezení v Praze nedošlo,“ řekl Rudolf Špoták (Pirátská strana), hejtman Plzeňského kraje.

„Považuji to za nefér vůči ostatním. V případě našeho kraje pokračujeme i nadále s provozem našeho KACPU. Nebudeme na to nijak reagovat,“ prozradil Ivo Vondrák (ANO), hejtman Moravskoslezského kraje. „V Karlovarském kraji o uzavření neuvažujeme,“ informoval Petr Kulhánek (KOA), hejtman Karlovarského kraje.

„Už měsíc Praha volá SOS, takže se nedivím. Za mě platí, že na množství lidí, kteří projdou KACPU, je tak malé, že souhlasíme s uzavřením, ale zatím jsme solidární vůči ostatním krajům,“ prozradil Radim Holiš (ANO), hejtman Zlínského kraje.

„Koordinace postupu KACPU v republice je slabá. Ostatní kraje vyhrožují, že zavřou též. Moc tomu postupu nerozumím,“ uvedl Jiří Běhounek (ČSSD), v letech 2008 až 2020 hejtman Kraje Vysočina.

„Je to těžká volba, co je správně a co bylo špatně. Je to chyba na straně vlády, která dlouhodobě Prahu neslyší volat o pomoc, nebo na straně pražského primátora, který to neumí dojednat se státem a ostatními kraji, takže to nakonec udělá tak, že zavře pražské KACPU?“ ptal se Patrik Nacher (ANO), poslanec a opoziční zastupitel hlavního města Prahy.

„Ano, a nejenom že je to nekolegiální, ale vytváří to dojem chaosu. Kdyby byl pan ministr vnitra Rakušan bystřejší, tak by to koordinoval s Prahou a kraji a k něčemu podobnému by nedošlo,“ myslel si Jan Birke (ČSSD), starosta Náchoda, bývalý poslanec.

„Věc má dvě roviny. První je, a média na to už přicházejí, že ministr Rakušan (STAN) absolutně nezvládá uprchlickou krizi. Veškerá odpovědnost leží na krajích, městech a obcích. Rakušan nekomunikuje dostatečně s neziskovými organizacemi, nebýt hejtmanů, primátorů a starostů, tak tu zavládne chaos. Zavření KACPU v Praze je tak ranou do vazu chatrně fungujícímu systému a nedivím se ostatním hejtmanům, že zvažují totéž. Druhá rovina je politická. Pan pirátor Hřib se konečně dopustil pirátské rétoriky v rámci své předvolební kampaně v Praze. Vzal si bohužel jako rukojmí ty, o které by se měl správně starat, tedy občany Prahy. Protože zavření centra se projeví zejména na bezpečnosti. To mu hlasy nepřinese. Je to tedy zřejmě definitivní tečka za kdysi tak velkým předvolebním kamarádšoftem STAN a Pirátů,“ napsal Marek Novák (ANO), poslanec, člen hospodářského výboru.

„Není to systémové řešení. Mohly by tak učinit i jiné kraje a nastal by velký problém. Kraje by v této záležitosti měly spolupracovat. Přeplněnost v Praze by ale urychleně měla řešit také vláda a hledat jiná řešení, než které zvolila Praha,“ upozornil Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů, bývalý zastupitel Jihomoravského kraje a místostarosta Znojma.

„Těžko si na to vytvořit názor, když Praha háže odpovědnost na vládu a vláda zase na Prahu. Faktem ale je, že celá ta situace zrcadlí obrovský problém s evidencí pobytu a pohybu uprchlíků. Nikdo vám nikde neřekne, kolik jich v Praze vlastně je. Sto tisíc? Dvě stě tisíc? Třicet tisíc? Nikdo to neví, takže těžko pak hovořit o tom, že je nějaké zařízení předimenzované, nebo naopak zbytečné. To samé samozřejmě platí o jiných krajích, resp. městech. Objektivně vzato je Praha nejvíce vytížená, ale to je asi tak vše, co na základě toho vládního bordelu lze říci,“ konstatoval Martin Herman (ANO), středočeský krajský zastupitel.

„Podle zpráv z médií zřejmě zavřou KACPU v reakci na Prahu i v Pardubickém kraji. Dá se očekávat, že kapacity se vyčerpají i jinde, a je jasné, že 40 milionů občanů jiného státu se do ČR rozhodně nevejde. To je jednoznačný vzkaz pro vládu Petra Fialy,“ vzkazoval Radek Koten, poslanec SPD, člen výboru pro bezpečnost, v minulém volebním období jeho předseda. 

„My už jsme v Praze poměrně zvyklí na to, že primátor Hřib si dělá, co chce, bez toho, aby to konzultoval třeba i se svými koaličními partnery, odborníky nebo kýmkoliv dalším. Jediné, co ho výrazně ovlivňuje, je mediální zájem a témata, která by se mohla líbit veřejnosti. V otázce uprchlíků ale panovala vzácná shoda napříč politickým spektrem už od začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Záhy se ukázalo, že předpoklady byly správné a Praha byla nejzatíženějším krajem z hlediska počtu uprchlíků, kteří se na jejím území chtějí zdržovat. Je jasné, že muselo zákonitě dojít k tomu, že Praha začne posílat uprchlíky do krajů, kde zatím kapacity volné jsou. Současné kroky vedení Prahy ale jsou opět poněkud nahodilé. Nerozumím tomu, proč primátor Hřib neřeší situaci se svými stranickými kolegy, kteří jsou ve vládě. Ministr vnitra Rakušan byl s Piráty v předvolební koalici, jistě by mohli najít cestu, jak o problémech Prahy mluvit, a řešit je společným postupem. Místo toho hystericky ukončuje něco, co už poměrně dobře fungovalo, a tím přidělává práci i starosti spoustě dalších lidí,“ vysvětlil Ondřej Prokop,  pražský předseda hnutí ANO, bývalý místostarosta Prahy 11.

„Téma je mnohem strukturovanější, než jak nám sugeruje vláda a ČT. Spousta příchozích je z regionů vzdálených od bojů stovky kilometrů. Mnohdy i z opačného sociálního pólu než desítky milionů Ukrajinců rabovaných kleptokracií. Český erár je k cizím „horním desetitisícům“ štědřejší než k vlastním lidem v existenční pasti. Zdarma jim zajišťuje i nákladnou lékařskou péči, kompenzující letitý úpadek ukrajinského zdravotnictví. Tím víc si musí leckdy počkat český pacient. Kyjev pustil na svobodu i tisíce těžkých kriminálníků. Českým úřadům prý neráčil poslat ani jejich seznam. Obavy i zlou krev toho vyvolává ještě mnohem víc. Dvojnásob v obklíčení demagogie, jež z brzké nouze české většiny dělá ‚solidární‘ ctnost. Celý ten švindl dupe na hrábě. Tyjátrem kolem KACPU a jejich ‚kolegiality‘ to už nespasí,“ napsal Josef Skála, kandidát KSČM na prezidenta.

Zdroj: Parlamentní listy 3.6.2022