banner malej

Bývalý šéf z chemického ústavu podpořil jeho kandidaturu

 Bývalý ředitel Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV Jan Čermák podpořil v kandidatuře na post hlavy státu Josefa Skálu. Podle jeho slov jde o autentického socialistu a autentického člena KSČM.

"Doktora Josefa Skálu znám desítky let. Kromě společných známých, které jsme měli, jako byl Míla Randsorf, také vím o jeho aktivitách Mezinárodního svazu studentstva, kde myslím pro prestiž Československé republiky socialistické odvedl hodně a byl přijatelný pro lidi různých zemí s různým zřízením. Můžeme si klást otázku proč," zmínil úvodem Čermák.

"Josef Skála je velmi vzdělaný - a to vzdělaný v historii, vzdělaný ve filozofii - a ona to někdy je spíš zátěž. Myslím, že si prostě dříve než jiní uvědomil hloubku krize a průsečík krizí, kterých se civilizace a západní Evropa, Evropa vůbec a naše země nachází. A myslím, že nezůstala jenom u negativistického hodnocení konstatování, ale uvažuje, nebo snaží se najít perspektivy řešení. A v tomto ohledu oceňuji, že ač nemá platformu v médiích, tak dokázal vytvořit platformu, na které může, nebo do které přivedl řadu kvalitních odborníků napříč obory, které budou důležité pro budoucnost této země. Myslím tím energetiku, myslím zemědělství, myslím vodní hospodářství, myslím dopravu. Skutečnost, že ty lidi kvalitní tam přišli, svým způsobem potvrzuje, že Josef Skála má kredit - a já myslím, že to je dobrý základ pro jakoukoliv širší spolupráci s širším okruhem lidí. Když bych to uzavřel, citoval bych klasika, který říká: Sám k sobě v pravdě buď a pak nebudeš mít problém, nezalžeš sobě, nezalžeš jiným," dodal.

"Myslím si, že doktor Skála je k sobě pravdivý, je k sobě upřímný a nakonec v tom výběru těch voličů, kde je tedy řada bývalých členů strany, bude aspoň jeden autentický socialista a autentický člen KSČM. Ať už to dopadne jak chce, není myslím důležité zvítězit, je důležité účastnit se, a budou to voliči, kteří vystaví konečné rozhodnutí a konečné dobrozdání," zakončil.