banner malej

Proslov Josefa Skály v Holanech na 84. manifestaci sbratření národů